ម្សៅម៉ាកគុជមច្ឆា ខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាខៀវ PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ម្សៅម៉ាកគុជមច្ឆា ខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាខៀវPatanasin Enterprise LTD. Part. ជាសហគ្រាសនាំមុខគេខាង Mermaid Brand Agar Powder នៅប្រទេសថៃ និងទ្វីបអាសុី, ដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1972 និង មានការទុកចិត្ត ពីអ្នកប្រើប្រាស់អស់រយះពេលជាង 43ឆ្នាំមកហើយ, យើងបានផ្តល់ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ គ្មានជាតិគីមី ដើម្បីការពារគុណភាព ហើយស្របតាមស្តង់ដារ Sheikul Islam Office.

N.N.E. គ្មានស្រូបយករ៉ែអាសូត, ទាក់ទងទៅនឹងកាបូអ៊ីដ្រាតនិងសមាសភាគដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត
វិភាគតាមវិធីសាស្រ្តវិភាគផ្លូវការរបស់សមាគមគីមីវិជ្ជាវិភាគអវិជ្ជមាន AOAC 16a ។ បោះពុម្ពឆ្នាំ 1999 បានកែសម្រួល ខែមិថុនាឆ្នាំ 2003
ផលិតផលរបស់យើងមានដូចខាងក្រោម:
- ម្សៅម៉ាកគុជមច្ឆា ខ្លឹមច័ន្ទគ្រឹស្នាខៀវ
- ម្សៅម៉ាកគុជខ្យងពណ៌ពពកខៀវ ម៉ាសអាហ្សា
- ម្សៅម៉ាកគុជខ្យងពណ៌ខៀវបៃតងម៉ាសមាន់
- ម្សៅម៉ាកកាក់មាសយីហោ
- ម្សៅម៉ាកHercules

Green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

Patanasin Enterprise LTD., Part., the leading manufacturer of Mermaid Brand Agar Powder in Thailand and Asia, found in 1972 and has been trusted by consumers for more than 43 years. We provide high quality products without chemical additives guaranteed quality and standard by Sheikul Islam Office.
Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 site grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice.
Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

Our products are as follows
- Green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
- Dark Blue Pearl Mermaid Brand Agar Powder
- Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
- Golden Coin Brand Agar Powder
- Hercules Brand Agar Powder

 

CONTACT US
agarmermaid.aecgateway.com
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND
Tel. +66 2862 4894
E-mail patanasin@agarmermaid.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *